Switzerland GFMD 2011

GFMD Year: 
2011

Modalitatea susţinerii de către actorii neguvernamentali a eforturilor de colectare a datelor pentru politicile de dezvoltare bazate pe probe - Copiii lăsaţi fără grija părinţilor plecaţi peste hotare Experienţa Republicii Moldova. Viorica Dumbrăveanu, se